Chào bạn ! Chào mừng bạn ghé thăm Diễn đàn Tiếng Anh Online !


Bạn hãy:
>> Đăng nhập : Nếu bạn đã có tài khoản ở forum. Click vào để gõ ID và password.

>> Đăng ký : Nếu bạn chưa có tài khoản ở forum. Đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.

===========================================

Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ. 
Trang ChínhXem nhanhGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Liên kết Site
Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Latest topics
» 10 câu tiếng anh ngắn mà chất
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeby tranha0303 Sat Oct 19, 2019 2:22 pm

» Looking for a girlfriend
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeby frozen Mon Oct 14, 2019 8:44 pm

» IELTS chất lượng giá hợp lý sinh viên tại Quận 9
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeby ngn999 Wed Oct 02, 2019 10:03 am

» Tìm hiểu các cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeby songha125 Mon Sep 30, 2019 2:13 pm

» Cùng tìm hiểu tầm quan trọng của từ vựng tiếng Anh
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeby songha125 Fri Sep 27, 2019 5:42 pm

Số lượt truy cập

Bạn là lượt thứ
 
ghé thăm Diễn đàn EC


Share
 

 Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất

Go down 
Tác giảThông điệp
mdk_delax
Điều hành viên
Điều hành viên
mdk_delax

Tổng số bài gửi : 153
Tổng số điểm : 20215
Uy tín : 101
Mức độ vi phạm :
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Right_bar_bleue

Tâm trạng : Tôi đang yêu
Đến từ : Đăk Lăk
Ngày tham gia : 04/04/2009

Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeMon Apr 27, 2009 4:58 pm

Bạn có tự tin với vốn từ vựng tiếng Anh của mình? Nếu có, hãy thử phát âm những từ có thể khiến ngay cả người có tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ cũng phải líu lưỡi hoặc "toát mồ hôi".


Tác giả Chang Lee Peng của trang Writinghood đã lập một danh sách 10 từ mà ông cho là khó phát âm nhất trong tiếng Anh.

Hãy bắt đầu từ từ đơn giản, "ngắn", và "dễ" phát âm nhất:1- Honorificabilitudinitatibus

Từ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm "Love"s Labour"s Lost" của Shakespeare, với nghĩa là "vinh quang"


2 - Antidisestablishmentarianism

Từ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là "sự phản đổi việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước" theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài diễn văn.


3 - Floccinaucihihilipilification

Từ này gồm 29 ký tự, có nghĩa là "hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định"


4 - Supercalifragilisticexpialidocious

Từ này gồm 34 ký tự, xuất hiện trong bộ phim "Marry Poppins", và mang nghĩa là "tốt".


5 - Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy

Từ này gồm 42 ký tự, xuất hiện trong cuốn "Từ điển y khoa", do tác giả Gao De biên soạn. Đây là một thuật ngữ dùng trong phẫu thuật, có nghĩa là "phẫu thuật đặt ống nhân tạo giữa ruột với túi mật".


6 - Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là "bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi".


7 - Antipericatametaanaparcircum - volutiorectumgustpoops

Từ này gồm 50 ký tự, tên một cuốn sách cổ của tác giả người Pháp.


8 - Osseocaynisanguineovisceri - cartilagininervomedullary

Từ dài 51 ký tự này là một thuật ngữ liên quan đến ngành giải phẫu học. Nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết "Headlong Hall" của một nhà văn người Anh.


9 - Aequeosalinocalcalinoceraceoa - luminosocupreovitriolie

Từ này dài 52 ký tự, là sáng tạo của giáo sư - bác sỹ Edward Strother người Anh, dùng để chỉ thành phần cấu tạo của loại nước khoáng tìm thấy tại Anh.


10 - Bababadalgharaghtakamminarronn - konnbronntonnerronntuonnthunntro - varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk

Dài đúng 100 ký tự, từ này xuất hiện trong cuốn "Finnegan wake" của tác giả Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.


11 - Lopadotemachoselachogaleokranio - leipsanodrimhypotrimmatosi - lphioparamelitokatakechymenokich - lepikossyphophattoperisteralektr - yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi - raiosiraiobaphetraganopterygon

Từ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài kịch "Ecclesiazusae" của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ này mang nghĩa là "các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò".


12 - Từ dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự:

Methionylglutaminylarginyltyrosy - lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy - lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla - lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre - onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg - lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy - laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy - lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg - lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse - Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp - RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal -anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany - lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy - lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy - lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy - llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly - lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany - lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy - llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany - lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva - lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny - laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery - lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany - lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany - lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y - lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany - laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy - glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy - larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl - leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony - lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany - lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy - lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy - ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro - lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy - lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy - lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany - lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery - lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy - lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy - liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl - leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl - calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt - hreonylarginylserine

Những ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axít enzyme.

_________________
... Better unborn than disloved,
'Cause you're my love, my honey ! ...
Về Đầu Trang Go down
http://mdkdelax.9kute.com
Straggler
Thành viên mới
Thành viên mới
Straggler

Tổng số bài gửi : 5
Tổng số điểm : 19333
Uy tín : 1
Mức độ vi phạm :
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Right_bar_bleue

Đến từ : 12a6 THPT Krông Buk
Ngày tham gia : 20/04/2009

Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeMon Apr 27, 2009 5:03 pm

Crying or Very sad Chỉ có một từ chờ oang choang sắc choáng affraid geek flower
Về Đầu Trang Go down
http://thptkrongbuk.com/
mdk_delax
Điều hành viên
Điều hành viên
mdk_delax

Tổng số bài gửi : 153
Tổng số điểm : 20215
Uy tín : 101
Mức độ vi phạm :
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Right_bar_bleue

Tâm trạng : Tôi đang yêu
Đến từ : Đăk Lăk
Ngày tham gia : 04/04/2009

Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeMon Apr 27, 2009 5:14 pm

Straggler đã viết:
Crying or Very sad Chỉ có một từ chờ oang choang sắc choáng affraid geek flower

tui là tui thích từ cuối cùng nhất ! học tới khi "đầu bặc răng long" chắc cũng chả thuộc nổi

_________________
... Better unborn than disloved,
'Cause you're my love, my honey ! ...
Về Đầu Trang Go down
http://mdkdelax.9kute.com
nhox_co_don
Thành viên
Thành viên
nhox_co_don

Tổng số bài gửi : 12
Tổng số điểm : 19517
Uy tín : 39
Mức độ vi phạm :
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Left_bar_bleue2 / 1002 / 100Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Right_bar_bleue

Tâm trạng : Tôi vui
Ngày tham gia : 06/04/2009

Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeMon Apr 27, 2009 8:29 pm

mdk_delax đã viết:
tui là tui thích từ cuối cùng nhất ! học tới khi "đầu bặc răng long" chắc cũng chả thuộc nổi

thuộc được tui bái làm sư phụ !!!! cheers
Về Đầu Trang Go down
zuitithoi
Thành viên mới
Thành viên mới
zuitithoi

Tổng số bài gửi : 5
Tổng số điểm : 18895
Uy tín : 0
Mức độ vi phạm :
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Right_bar_bleue

Tâm trạng : Tôi vui
Ngày tham gia : 16/07/2009

Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: ???   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeThu Jul 16, 2009 10:18 pm

ai đọc thử cho mình nghe 1 từ xem nào Shocked bái làm sp
Về Đầu Trang Go down
strong_girl

strong_girl

Tổng số bài gửi : 2
Tổng số điểm : 18882
Uy tín : 0
Mức độ vi phạm :
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Right_bar_bleue

Tâm trạng : Tôi vui
Ngày tham gia : 18/07/2009

Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitimeTue Jul 21, 2009 10:13 am

đúng là khủng của khủng!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất   Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Những từ tiếng Anh “kinh khủng” nhất
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Kĩ năng Tiếng Anh :: Vocabulary-
Chuyển đến